امروز: شنبه ۲۶-آبان-۱۳۹۷ / السبت 09-ربيع أول-1440 / Saturday 2018-November-17

مناسبت روز

تلفن بهترین دعا نویس

 

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

دعا واژه‌ای عربی و اصطلاحی اسلامی است و مفهوم آن درخواست از خدا برای رسیدن به اهدافی می‌باشد. در روایات، احادیث و قرآن به تکرار این واژه تکرار شده‌است. دعاها خود به گونه‌ای تفسیر قرآن و شرح معارف اسلامی هستند. به عنوان مثال کتاب صحیفه سجادیه از چهارمین امام شیعیان یک کتاب دعا می‌باشد.

نیایش یا دُعا شکلی از رفتار دینی است که هدف از آن، جستن ارتباط با موجودیتی است که فردِ نیایشگر او را به‌عنوان آفریدگار خود یا موجودی روحانی در نظر می‌گیرد. فرد نیایشگر در دعاهای خود معمولاً خواسته‌ای را از مخاطبِ نیایش خود طلب می‌کند یا از مخاطبِ دعا سپاسگزاری می‌کند. دعاها معمولاً با بیان کردن واژه‌هایی به‌صورت شفاهی یا تداعی آن واژه‌ها در ذهن انجام می‌گیرد و در برخی ادیان شکل رایج‌تر آن به‌صورت نیایش‌سرایی است. در حقیقت دعا رفتاری مذهبی است که فرد با خلق نوعی زندگی خیالی واقعیت‌های ناخوشایند جهان مادی را موقتاً محو می‌کند.

 

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

افراد برای منظورهای گوناگونی دعا می‌کنند؛ از جمله برای منفعت شخصی یا برای بهبود وضعیت فرد یا افراد دیگر. التماس از «ایزد» برای انجام کاری، اعتراف به «گناهان»، درمیان‌گذاشتن اندیشه‌ها با کسی که به‌عنوان آفریدگار در نظر گرفته می‌شود، ایجاد حسّ بودن با «ایزد» به‌منظور کاستن از حس تنهایی، ارتباط جستن با افرادِ درگذشته یا همراهی با هم‌دینان در سرودخوانی‌های نیایشی یا نمازها می‌توانند از دلایل نیایش باشند. یکی از دعاهایی که مورد اهتمام مسلمانان است، دعا برای ظهور مهدی امام دوازدهم آنهاست. پژوهش‌های علمی که برای بررسی تأثیرات احتمالی نیایش بر وضعیت روحی یا تندرستی افراد انجام شده، نتیجهٔ روشنی در برنداشته و این پژوهش‌ها نتایج متضادی را ارائه داده‌اند.

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

فیلسوفان مسلمان، انسان را دارای دو ساحت می‌دانند؛ نخست، نفس و دوم بدن است؛ همان‌گونه که بدن انسان نیاز به غذا، حفظ و نگهداری دارد، روح انسان هم نیاز به حفظ و بالندگی دارد؛ غذاهای مختلفی برای روح در نظر گرفته شده که شاید یکی از اساسی‌ترین آنها دعا است؛ دعا جدا از آنکه در آرامش روح نقش بسزایی دارد، در تربیت آن نیز بسیار مؤثر است. در واقع از آنجا که انسان یک موجود فرامادی است و برای ادامه بقاء خویش و نیفتادن در چنگال پوچی، بی‌هدفی و کم‌رنگ نشدن ارزش‌های معنوی میل به خداجویی، کمال یابى و احساس دین‌گرایی دارد، از همین‌رو دقیقاً بشر قرن بیست‌ویک به دنبال چنین گم شده‌ای می‌گردد؛ از این‌رو در بُعد معنوی آن در تلاش و کوشش است تا با همه ابزار و وسایل مشروع، ایـن میل و احساس خود را اقناع کند و چشم‌ها و چشمه‌هایی را به‌سوی معشوق بگشاید؛ دعا بهترین راه و وسیله‌ای است که آن مهم را سـامـان می‌بخشد، یعنى انسان را با کمال مطلق پیوند می‌زند و با او ارتباط ایجاد می‌کند؛ برقراری ارتباط با منبع و سرچشمه هستی و استمداد از او به ترمیم قوای روحی انسان کمک نموده و باعث تسکین بسیاری از گرفتاری‌ها و رنجوری‌های روحی- روانی می‌شود؛ از این‌رو برقراری ارتباط با خدا را برای انسان همانند آب ضروری دانسته‌اند.

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

دعا و نیایش از جمله راه‌های ذکر و ارتباط با منشأ هستی و پیوند انسان با خدای یکتا بوده و موجب پرواز روح به‌سوی ملکوت و فضای معطر معنوی و عرفانی می‌شود و در ضمن دارای اثرات مطلوب و بسیار ارزشمند روحی، روانی تربیتی است که حتی دانشمندان علوم جدید نیز مکرراً به آثار مفید آن در بهداشت و سلامت جسمی اعتراف نموده‌اند؛ اما فارغ از آرامش همین اتصال با منبع وحی باعث کمک و در مسیر قرار گرفتن فرد می‌شود، فرد به‌وسیله همین ارتباط تمام حرکات و جوانبش را همساز و هم‌صدا می‌کند تا وصول به‌حق به‌آسانی صورت پذیرد، کسی که این مسیر را یافته باشد، بی‌شک وسایلی فراهم می‌کند که کودک خویش را در همین مسیر قرار دهد.

کلیدواژه ها:

بهترین دعا نویس| بهترین دعانویس| تلفن دعا نویس خوب| تلفن دعانویس خوب| تلفن بزرگترین دعا نویس ایران| تلفن بزرگترین دعا نویس جهان| تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان| تلفن بزرگترین دعا نویس مجرب| تلفن دعا نویس در تهران| تلفن دعا نویس در شیراز| تلفن دعا نویس در مشهد| تلفن دعا نویس در دست| تلفن دعا نویس در مازندران| تلفن دعا نویس تضمینی| تلفن دعا نویس بازگشت عشق سریع| تلفن دعا نویس ازدواج سریع| تلفن دعا نویس عالی| تلفن دعا نویس معروف| تلفن دعا نویس ارزان||  بهترین دعانویسی| بهترین دعا نویسی| دعانویس قرآنی| دعا نویس قرآنی| دعانویس ارمنی| دعا نویس ارمنی| تلفن دعانویس خوب| تلفن دعانویس قهار| تلفن بزرگترین دعانویس ایران| تلفن بزرگترین دعانویس جهان| تلفن بزرگترین دعانویس مسلمان| تلفن بزرگترین دعانویس مجرب| تلفن دعانویس در تهران| تلفن دعانویس در شیراز| تلفن دعانویس در مشهد| تلفن دعانویس در دست| تلفن دعانویس در مازندران| تلفن دعانویس تضمینی| تلفن دعانویس بازگشت عشق سریع| تلفن دعانویس ازدواج سریع| تلفن دعانویس عالی| تلفن دعانویس معروف| تلفن دعانویس ارزان| بهترین دعانویسی| بهترین دعا نویسی| دعانویس قرآنی| دعا نویس قرآنی| دعانویس ارمنی| دعا نویس ارمنی| دعای ازدواج سریع|

کلیه حقوق وب سایت برای دعای برتر محفوظ است و هر گونه کپی برداری فقط با مجوز دعای برتر امکانپذیر است.

هاستمیزبانی شده توسط هاست آپ وب

تلفن دعا نویس مسلمان


۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

تلفن دعا نویس خوب


۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

تلفن دعا نویس مسلمان


۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸