امروز: شنبه ۲۶-آبان-۱۳۹۷ / السبت 09-ربيع أول-1440 / Saturday 2018-November-17

مناسبت روز

دعای سحرو باطل

دعای سحرو باطل

در ارتباط با دعای سحرو باطل پروردگار متعال می فرماید:

مردان بی زن و زنان بی شوهر، بردگان و کنیزان صالح را تزویج کنید. چنانچه آنان فقیر باشند، خداوند از فضل خود غنی و بی نیازشان می سازد. که خداوند رحمتش وسیع و به احوال بندگان خود آگاه است.

«سوره نور، آیه ۳۲»

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/

۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸دعانویس خوب/


کلیدواژه ها:

تلفن دعا نویس خوب| تلفن دعا نویس قهار| تلفن بزرگترین دعا نویس ایران| تلفن بزرگترین دعا نویس جهان| تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان| تلفن بزرگترین دعا نویس مجرب| تلفن دعا نویس در تهران| تلفن دعا نویس در شیراز| تلفن دعا نویس در مشهد| تلفن دعا نویس در دست| تلفن دعا نویس در مازندران| تلفن دعا نویس تضمینی| تلفن دعا نویس بازگشت عشق سریع| تلفن دعا نویس ازدواج سریع| تلفن دعا نویس عالی| تلفن دعا نویس معروف| تلفن دعا نویس ارزان||  بهترین دعانویسی| بهترین دعا نویسی| دعانویس قرآنی| دعا نویس قرآنی| دعانویس ارمنی| دعا نویس ارمنی| تلفن دعانویس خوب| تلفن دعانویس قهار| تلفن بزرگترین دعانویس ایران| تلفن بزرگترین دعانویس جهان| تلفن بزرگترین دعانویس مسلمان| تلفن بزرگترین دعانویس مجرب| تلفن دعانویس در تهران| تلفن دعانویس در شیراز| تلفن دعانویس در مشهد| تلفن دعانویس در دست| تلفن دعانویس در مازندران| تلفن دعانویس تضمینی| تلفن دعانویس بازگشت عشق سریع| تلفن دعانویس ازدواج سریع| تلفن دعانویس عالی| تلفن دعانویس معروف| تلفن دعانویس ارزان| بهترین دعانویسی| بهترین دعا نویسی| دعانویس قرآنی| دعا نویس قرآنی| دعانویس ارمنی| دعا نویس ارمنی| دعای سحرو باطل|

کلیه حقوق وب سایت برای دعای برتر محفوظ است و هر گونه کپی برداری فقط با مجوز دعای برتر امکانپذیر است.

هاستمیزبانی شده توسط هاست آپ وب

تلفن دعا نویس مسلمان


۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

تلفن دعا نویس خوب


۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

تلفن دعا نویس مسلمان


۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸